Wednesday, March 10, 2010

Stalin Nyeri Huntu


Hiji waktu Stalin, ngarasa huntuna nyanyautan, terus dipariksa ku dokter gigi.

Dokter gigi mariosna mani dagdag-degdeg da puguh nu diparios teh lain jalma samanea.

Sanajan geus dipariksa ku dokter gigi pang hebatna sa Uni Soviet, tapi Stalin nyeri huntuna teu cageur-cageur, da dokter gigina teu wanieun langsung nyarita ka Stalin, yen huntuna kudu dicabut!

No comments:

Post a Comment