Wednesday, June 9, 2010

Tujuh rupa nu dipahing

Tujuh rupa nu dipahing pisan
diantawisna :
- Ngarorek Ceuli ku linggis
- Ombeh ku cai ngagolak
- Gagaro ku parud nu tihiangan
- Dahar make sendok tembok
- Ngalinting bulu kelek mun hayang udud
- Ngorong ku tutup limun
- Mere dahar ka khotib nu keur hutbah

No comments:

Post a Comment