Tuesday, February 17, 2009

Jalmi Damang


Sabada dibejaan aya pasen rumah sakit jiwa nu kabur.
Satpam geuwat indit neangan. Jog manehna ka hiji imah
nu teu jauh ti eta rumah sakit. Satpam nanya ka hiji lalaki.

"Pa, tadi aya nu ngalangkung ka dieu?"
"Kumaha jalmina?"
"Awakna pendek, begang, beurat na kira-kira 200 kg!"
"Har? Piraku jalmi begang tepi ka 200 kg?"
"Hih ari Bapa. Kapan jalma gelo manehna teh!"

No comments:

Post a Comment