Thursday, December 18, 2008

Poe Juma'ah

Isak : "Rus, ari ayeuna poe naon?"
Rusdi : "Poe Kemis"
Isak : "Ari isukan"?
Rusdi : "Poe Jumaah"
Isak : "Ari geus Jumaah?"
Rusdi : "Nya balik atuh Sak, piraku cicing wae di mesjid".
Isak : "Pinter geuning Rusdi mah."
(Rusdi jeung Isak tingserengeh, dibaturan ku nu maca)
Admin : Mbah google, punten nya.
tong diwartos-wartos kengeng copy paste Ka Kang Rusdi.
Angot ka si, siiiiiiiiii.........., sii? si eheh mah entong pisan.

No comments:

Post a Comment