Wednesday, December 17, 2008

Vampire Ngadu Jajaten


Di hiji gunung aya vampir tiluan rek ngadu jajaten,
ceuk nu saurang " dewek heula ". belesat manehna ngabelasat,
tilu menit geus datang deui bari getih cur cor tina irung
jeung sungutna. pokna ka anu duaan : " Katingali kampung anu itu? "
bari nunjuk ka belah kenca ceuk nu duaan : " Katingali "
Pokna : " Ku aing beak kabeh jelema didinya dihakan "

Nu kadua teu loba carita " dewekeun ", belesat manehna ngabelesat
samenit geus datang deui bari sungutna pinuh ku getih,
tuluy nyarita kanu duaan : " Katingali lembur anu itu ?"
bari nunjuk ka beulah katuhu. jawab nu duaan : " Katingali "
" Ku aing beak jelema didinya di hakan kabeh "

Nu katilu teu loba carita, belesat manehna ngabelesat,
lima belas detik geus datang bari getih cur cor tina irung,
panon, jeung sungutna. pokna kanu duaan :
" Katingali tihang listrik anu itu ? " bari nunjuk tihang listrik
Ceuk nu duaan : " Katingali "
" Ku aing bieu teu katingali ".

1 comment: