Wednesday, December 31, 2008

TARAJE teh NTAR AJE


Jang Dodo keur nembok sumur di perkampungan orang Betawi.
Meureun rada malaweung, na atuh ujug-ujug gejebur ...!!
Jang Dodo tigejebur ka sumur bari ngagorowok tulung-tulungan.

Ngadenge aya nu tulung-tulungan, si orang Betawi nyampeurkeun
nu maksudna rek nulungan Jang Dodo.

Jang Dodo : " Taraje...!!! taraje ...!!! ", maksudna menta
disodorkeun taraje kahandap.

Orang Betawi bingungeun bari leos indit deui, sangkaan manehna mah
TARAJE teh NTAR AJE.... yeeee

No comments:

Post a Comment